Estadi dirigit

1
Exhibició de leds a l'estadi a l'aire lliure

1
Pantalla led Esport / Bàsquet / Perímetre / Gimnasos

1
Prova a la nostra fàbrica